bikespoty

Pumptrack Modřanka

asfaltový

Postaveno firmou Dirty Parks

zdroj: dirty-parks.cz

Spoty v okolí